Ochrana osobních údajů

Velice si vážíme důvěry, se kterou jste navštívili naše webové stránky, a proto se snažíme maximálně chránit Vaše osobní údaje. Zaručujeme Vám, že všechna Vaše osobní data budeme používat pouze pro naši potřebu a s Vaším souhlasem, a že je neposkytneme v žádné podobě třetí osobě. Řídíme se Zákonem na ochranu osobních údajů. Na ochranu osobních dat klade společnost ASP Group s.r.o. velký důraz. Přijali jsme taková technická a organizační bezpečnostní opatření, abychom chránili tyto u nás vedené údaje proti manipulaci, ztrátě, zničení a zneužití nepovolanými osobami. Archivovány jsou jen nezbytné informace, mezi jinými například informace o uzavřených objednávkách a jejich položkách.
 

1. Souhlas se zpracováním osobních údajů

Vyplněním registračního formuláře nám zároveň dáváte souhlas ke shromažďování a archivování vašich osobních údajů (jméno, adresa, telefon, e-mail, IČ, DIČ apod.), dále společně vše jen jako „osobní údaje“. Poskytnutím údajů v registraci souhlasíte s tím, aby společnost ASP Group s.r.o. tyto údaje zpracovávala a využívala pro interní a marketingové potřeby (např. pro účely realizace práv a povinností vyplývajících z kupní smlouvy, pro účely zasílání informací a obchodních sdělení na elektronickou adresu kupujícího, zákaznickou administrativu, ankety nebo informování o našich novinkách). Vaše údaje budeme vždy zpracovávat jen v takovém rozsahu, jaký je k těmto účelům nezbytně nutný.

2. Ochrana osobních údajů

Osobní údaje zákazníků jsou u nás v maximální možné míře zabezpečeny proti zneužití. Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů.

3. Informace o použití údajů

Veškeré údaje získané od zákazníků jsou užívány výhradně pro vnitřní potřebu společnosti ASP Group s.r.o. a neposkytují se žádným způsobem třetím osobám. Výjimku tvoří pouze údaje, které přímo souvisí s vyřízením Vaší objednávky, a to pouze v nezbytně nutném rozsahu (např. doručovací adresa).Pokud zákazník souhlasí, je jeho e-mailová adresa zařazena do seznamu zákazníků pravidelně obesílaných v rámci našeho informačního servisu. Informace o číslech platebních karet a údaje zadávané při platbě platební kartou nejsou v žádném případě jakkoliv uchovávány, a společnost ASP Group s.r.o. k nim nemá žádný přístup.

4. Modifikace údajů zákazníka

Každý zákazník má možnost modifikovat, upravovat a aktualizovat své registrační údaje prostřednictvím zákaznického účtu na stránkách e-shopu.

5. Cookies

Některé části internetových stránek používají pro identifikaci tzv. soubory cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které umožňují internetové stránce zapamatovat si důležité informace, které Vám ulehčí její další používání. Díky těmto souborům má server možnost Vás identifikovat, pokud jste naše již stránky navštívili nebo se zaregistrovali. To přináší ulehčení dalšího používání stránek a vylepšení funkčnosti e-shopu jako je například předvyplnění objednávky atp. Cookies nezpůsobí Vašemu PC žádné škody a neobsahují žádné viry. Cookies našich internetových stránek nepřenášejí v žádném případě Vaše osobní údaje. Pokud máte použití cookies ve vašem počítači zakázáno, nemůže e-shop správně pracovat. V takovém případě doporučujeme použití cookies povolit.

6. Správnost osobních údajů

Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené přes stránky internetového obchodu) uvádět správně a pravdivě, a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně v těchto údajích. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a pravdivé, a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

7. Řešení problémů

Každý zákazník má právo požádat o vymazání z registru našeho e-shopu. Jsme vždy připraveni na Vaši žádost podat Vám konkrétní informaci o Vašich zpracovávaných údajích.  Pokud máte důvodné podezření, že provozovatel provádí zpracování, které je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého či osobního života nebo v rozporu se zákonem, můžete ve smyslu ustanovení §21 zákona 101/2000 Sb. v platném znění požádat provozovatele o vysvětlení nebo požadovat, aby byl závadný stav odstraněn. Pokud Vám nebude vyhověno, jste oprávněni obrátit se svým podnětem přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

2017 Copyright ASP Group s.r.o., Náměstí 13, Žebrák 267 53 / Tvorba eshopu: Web Revolution